Spółdzielnia Przyszłość w Miechowie

Spółdzielnia Przyszłość w Miechowie

Spółdzielnia dokonała nasadzeń na osiedlach drzewek i krzewów. Nasadzono m.in. tuje, pęcherzyce, krzewuszkę i inne. Celem nasadzeń jest poprawa wyglądu naszych osiedli ale również wykonanie decyzji Ochrony Środowiska w związku z wycinką. Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że został usunięty konin po zlikwidowanej kotłowni na nowej części os. Sikorskiego. 

W najbliższych dniach otrzymają Państwo rozliczenia opłat za mieszkanie. Od 1 kwietnia dla os. Sikorskiego zostały zmienione stawki za podgrzanie wody. Ciepła woda w blokach od nr 5 do 12 będzie miała nową stawkę w wysokości 15,90 zł/m3, bloki od nr 14 do 19 - 27,90 zł/m3 a nowa część osiedla bloki od nr 20 do 31 stawka wyniesie 25,80 zł/m3. Obniżenie cen za podgrzanie wody wynika w głównej mierze z wprowadzenia przez Gminę nowych opłat za ciepło oraz zmniejszenia strat spowodowanych wymianą wodomierzy.

20 marca 2018 r. odbyło się drugie tegoroczne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Rada na swoim posiedzeniu przyjęła plan finansowy na rok 2018. Podjęła uchwałę o rozliczeniu kosztów wymiany domofonów w bloku Służba Polsce 4. Rada uchyliła uchwałę dotyczącą dodatkowego funduszu na remont drogi przy blokach Sikorskiego 23 do 26. Wysłuchała również informacji Zarządu na temat postępu prac przygotowawczych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę garaży i domów jednorodzinnych na os. Sikorskiego. Oraz informacji o wynikach przetargu na budowę kotłowni gazowej w Książu Wielkim. Wykonawcą robót będzie firma Pana Eugeniusza Poręby z Miechowa. Ponadto Rada zaakceptowała propozycję Zarządu o zmianie zaliczek na podgrzanie wody w blokach na os. Sikorskiego w Miechowie. K1 15,90 zł/m3 bloki 5 do 12 było 22 zł/m3, K2 27,90 zł/m3 bloki 14 do 19 było 29,06 zł/m3, K11 25,80 zł/m3 bloki 20 do 31 było 28,63 zł/m3. Zmiana cen jest wynikiem wprowadzenia przez Gminę nowych taryf ciepła oraz zmiany wodomierzy przez Spółdzielnię.

W zawiązku z awarią linii telefonicznych stacjonarnych, prosimy o kontakt na telefony komórkowe 605 081 213 lub 609 501 605.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl
© 2017 SM Przyszłość. New edition.